www_polimedia www_explores home

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIEŃ ODKRYWCÓW – 9. INTERAKTYWNY PIKNIK WIEDZY 

9.06.2018 (godz. 11.00 - 18.00) RZESZÓW

 Organizatorem 9. edycji Dnia Odkrywców jest firma POLIMEDIA (od 2010 r. - 1. edycji Dnia Odkrywców ponosząca pełną odpowiedzialność organizacyjną oraz prawno-formalno-finansową za event wraz z wypełnieniem wszystkich zobowiązań sponsorskich, twórca i właściciel znaku "Dzień Odkrywców – Interaktywny Piknik Wiedzy" – objętego prawem ochronnym nr. 297686 Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej) .

Tegorocznym Partnerem Organizacyjnym jest Stowarzyszenie ArsScientia, z którym POLIMEDIA w 2016 r. stworzyła i z powodzeniem prowadzi pierwszą w Rzeszowie Pracownię Warsztatowej Edukacji Nieformalnej EXPERYMENATRIUM 3Z – Zobacz!, Zbuduj!, Zademonstruj! oraz inne liczne projekty popularyzujące naukę.

Głównym Partnerem Merytorycznym jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.

 Patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej oraz Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.

 
.................................................................................................................................

Ciekawostki i pokazy naukowe z astronomii, robotyki, interaktywne eksperymenty z fizyki, chemii, matematyki, techniki, a także prezentacje historyczne i geologia.

Celem imprezy, organizowanej w formie rodzinnego pikniku jest popularyzacja wiedzy naukowej i technicznej w przystępny i atrakcyjny sposób. Zorganizowaliśmy dotychczas 8 edycji, które w latach 2010-2017 zgromadziły liczne rzesze pasjonatów nauki i techniki.

Wśród uczestników – wystawców dominują instytucje i organizacje działające w obszarze edukacji nieformalnej oraz uczelnie wyższe i koła naukowe. Liczną grupę uczestników stanowią firmy lotnicze oraz branża energetyczna. Swoją działalnoć prezentują także organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne związane z edukacją i popularyzacją wiedzy. Najliczniej reprezentowane jest oczywiście Podkarpacie, ale wystawcy przyjeżdżają na Piknik do Rzeszowa z całej Polski: Warszawy, Krakowa, Gdyni, Wałbrzycha, Łodzi, Białegostoku. Uczestnikami były też ekipy z Belgii, Ukrainy i Węgier.

Przedsięwzięcie, co roku cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Rzeszowa i regionu. Przez teren Pikniku w ciągu 7 godzin trwania imprezy przewija się szacunkowo kilka tysięcy osób. Przybywają zarówno grupy zorganizowane ze szkół jak i całe rodziny.

Zgodnie z założeniami projektu, przystąpiliśmy do planowania i prac programowych nad kolejną edycją imprezy, którą wstępnie planujemy zorganizować 2 czerwca 2018 r.  roku pod nazwą „Dzień Odkrywców – 9. Interaktywny Piknik Wiedzy”.

Nasz projekt to już znane na forum krajowym wydarzenie w obszarze popularyzacji wiedzy naukowej. Biorąc pod uwagę zainteresowanie jakie wygenerowały dotychczasowe edycje Dnia Odkrywców, oraz ogromną frekwencję wśród odwiedzających jaką odnotowaliśmy, możemy śmiało mówić o olbrzymim potencjale medialnym i promocyjnym rzeszowskiej imprezy.

Więcej na https://www.facebook.com/piknikwiedzydzienodkrywcow/


Tradycyjnie zapraszamy Wszystkich - Uczestników i Odwiedzających!